Ambulant Begeleider 32 tot 36 uur per week
(in Huizen)

Wij zijn opzoek naar iemand met een hart voor de zorg

Bij Ocura Gooi en Vechtstreek zijn wij op zoek naar jou als Ambulant Begeleider. Als Ambulant Begeleider verleen je begeleiding aan cliënten met meervoudige problematiek. Dit doe je op basis van het door jou opgestelde begeleidingsplan en in nauwe samenwerking met (gespecialiseerde) externe hulpverleners en stakeholders. In je begeleiding werk je vanuit vertrouwen en aandacht voor je cliënt, je weet een vertrouwensband te creëren, je bent sterk in het aansluiten bij de sociale en culturele leefwereld van je cliënt. Je hebt verstand van zaken, waar we jou uiteraard ondersteunen in de vorm van richtlijnen, kaders en protocollen. Als Ambulant Begeleider heb je je eigen caseload, waar we als team nauw samenwerken om de kwaliteit van onze dienstverlening 100% te waarborgen. Elke cliënt heeft zijn eigen verhaal en hulpvraag, heb jij de ambitie jouw cliënt echt te leren kennen, te ondersteunen en begeleiden om de gestelde doelen te behalen? Dan zijn wij opzoek naar jou?


Wie zijn wij

Ocura Gooi en Vechtstreek is een jonge organisatie waar deskundige Ambulant Begeleiders werken, wij zijn gespecialiseerd in complexe problematieke in verschillende leefgebieden. Dit doen wij door ons te verbinden met de doelgroep. Jeugdigen te bereiken passend bij hun cultuur, normen en waarden. Inclusiviteit in zowel het cliëntenbestand als medewerkersbestand vinden wij belangrijk. Waar elke individu wordt ingezet op basis van zijn/haar kwaliteiten en wordt uitgedaagd deze verder te ontwikkelen. Sport is onderdeel van onze aanpak, het vergroot de weerbaarheid, het helpt in het omgaan met emoties, het versterkt de vertrouwensband en verhoogt de motivatie om je te ontwikkelen. Bij Ocura doen wij alles met vertrouwen, verstand van zaken, door jezelf te zijn en met aandacht.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:


 • Keuzenbudget
 • Vakantiegeld
 • Flexibele werkuren
 • Bedrijfstelefoon
 • Reiskostenvergoeding
 • Pensioen
 • Trainingen
 • Dertiende maand/ Eindejaar Bonus

Contractduur: 12 maanden
Parttime uren: 32-36 per week
Soort dienstverband:
Fulltime | Bepaalde tijd


Salaris: €2.712,00 – €3.864,00 p/mnd.


 • Opleiding:
  HBO [Vereist]
Mail ons direct

Wat we je vragen?

 • Je bent in het bezit van een diploma op HBO-niveau (bijvoorbeeld Social work, SPW, SPH, MWD).
 • Je hebt kennis van de begeleiding van jongeren met meervoudige problematiek (theorie en praktijk)
 • Je kunt zelfstandig functioneren en bent iemand op wie het team kan bouwen
 • Je bent geduldig, integer, hebt doorzettingsvermogen en weet hoe je een administratie op orde brengt Je kent op hoofdlijnen de uitgangspunten van de WMO en JW.
 • Je bent representatief in de omgang met cliënten en netwerkpartners en in staat om een voorbeeldfunctie te vervullen ten behoeve van de cliënt
 • Je weet hoe je kunt stimuleren, motiveren en enthousiasmeren en kunt goed, snel en eenvoudig contact leggen met cliënten, ouders en externe relaties
 • Je behandeld mensen respectvol en met tact, hebt een goed inlevingsvermogen en bent hulpvaardig
 • Je onderschrijft de kernwaarden van Ocura Gooi en Vechtsteek: verstand van zaken, vertrouwen, aandacht en authenticiteit.

Wat biedt Ocura jou?

 • Salaris € 2.712 tot maximaal € 3.864 bruto per maand, op basis van 36 uur, afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Eindejaarsuitkering in de vorm van een 13e maand
 • Arbeidsvoorwaarden op basis van CAO Sociaal Werk, inclusief Individueel Keuze Budget (in te zetten voor geld, verlof, opleiding)
 • Ongeveer 5 weken vakantie per jaar (24 vakantiedagen op basis van 36 uur)
 • Reiskostenvergoeding
 • Telefoon en laptop van de zaak
 • Een prettige, hechte werkomgeving, in een maatschappelijk gedreven organisatie met enthousiaste en inspirerende collega’s, gedreven de doelgroep verder te helpen
 • Deelname aan trainingen
 • Regelmatig, teambijeenkomsten en intervisie
 • Pensioenopbouw bij Pensioenfonds zorg en welzijn

  Fulltime of parttime dienstverband
  Startdatum: per direct

Zorgcoördinator
(in Huizen)

Kern en context van de functie
Je bent als zorgcoördinator een verbinder als het aankomt op multidisciplinair werken en beschikt hiervoor over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent je niet alleen sterk bewust van je eigen verantwoordelijkheden, maar legt deze ook op de juiste plek binnen het team. Je begeleid je collega’s. Je bent in staat om je flexibel op te stellen waarbij je het bedenken van oplossingen als een uitdaging ziet. Je krijgt energie als het team goed loopt en gezamenlijke groei doormaakt. Je bent gefocust op verbeteringen van processen en je bent verantwoordelijk voor de implementatie en een juiste borging.

De functionaris is verantwoordelijk voor:

Rol en verantwoordelijkheden:

 • Je bent een spilrol in het zorgproces. Je coördineert het zorgproces en ondersteunt het team van begeleiders bij het uitvoeren van het primaire proces.
 • Binnen Ocura coördineer en voer je werkzaamheden uit die centraal leiden tot het behalen van doelen en een hoge klanttevredenheid.

Jouw bijdrage aan het doel van Ocura:

 • Je levert een bijdrage aan de missie, visie en doelstellingen.
 • Je levert een bijdrage aan verbeterinitiatieven en je werkt proactief aan verbeterinitiatieven om de kwaliteit te waarborgen.
 • Je levert een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
 • Je levert een bijdrage aan het bedrijfsimago.
 • Je levert een bijdrage aan de financiële gezondheid van de organisatie.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie ten opzichte van de medewerkers binnen de organisatie.

Plaats in de organisatie:

 • De Zorgcoördinator ontvangt hiërarchisch leiding van het bestuur.
 • Je bent het aanspreekpunt voor Ambulant Begeleiders.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • Hbo-(B)/Academisch(A) werk- en denkniveau met een SKJ-registratie.
 • Minimaal drie jaar ervaring in de functie in relatie tot de doelgroep van Ocura.
 • Kennis van de sociale kaart in Gooi- en Vechtstreek.
 • Kennis van trends en ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het vakgebied zoals de Jeugdwet en WMO.
 • Kennis van de organisatie en kennis van de op het eigen werk van invloed zijnde werkprocessen.

Kerntaken:

 • Coördinatie zorgproces.
 • Up to date houden van het zorgdossier en plan van de cliënt.
 • Controleren en signaleren van risico’s en borgen van de kwaliteit.
 • In- en externe contacten onderhouden.

Geïnteresseerd
Ben jij de persoon die wij zoeken? Geïnteresseerd en gekwalificeerd voor deze rol? Dan zien wij graag je reactie tegemoet via info@Ocuragv.nl, voeg je motivatie en CV toe. Deze vacature is in behandeling bij Badr Sadqi, Directeur Ocura GV (06-28397455)

Mail ons direct

Raad van Commissarissen bij Ocura Gooi & Vechtstreek
(in Huizen)

Wij zijn opzoek naar een stevig zorginhoudelijke (startende) Commissaris met een hart voor de zorg

Raad van commissarissen 
De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de stichting en de Bestuurder, overeenkomstig de uitgangspunten van de zorgbrede Governance Code. Daarnaast staat de RvT de Bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder. Deze zetel is voor vier jaar en biedt de mogelijkheid aan een startende toezichthouder om ervaring en expertise op te bouwen met Governance. De organisatie bevindt zich in een ontwikkelfase waarbij onder andere organisatie breed verbeterplannen worden uitgevoerd.

Organisatie 
Ocura Gooi en Vechtstreek is een jonge organisatie waar deskundige Ambulant Begeleiders werken, wij zijn gespecialiseerd in complexe problematieke in verschillende leefgebieden. Dit doen wij door ons te verbinden met de doelgroep. Jeugdigen te bereiken passend bij hun cultuur, normen en waarden. Inclusiviteit in zowel het cliëntenbestand als medewerkersbestand vinden wij belangrijk. Waar elke individu wordt ingezet op basis van zijn/haar kwaliteiten en wordt uitgedaagd deze verder te ontwikkelen. Sport is onderdeel van onze aanpak, het vergroot de weerbaarheid, het helpt in het omgaan met emoties, het versterkt de vertrouwensband en verhoogt de motivatie om je te ontwikkelen. Bij Ocura doen wij alles met vertrouwen, verstand van zaken, door jezelf te zijn en met aandacht.

Profiel 
Als (startende) Commissaris willen we wel graag dat je je naast de algemene profieleisen je in onderstaand herkent:

 • Ambitie en drijfveren om je vanuit een helicopterview op afstand van de directe aansturing bezig te houden met koers en strategische perspectieven van een organisatie, mede blijkend uit andere neven werkzaamheden, loopbaanactiviteiten of gevolgde studies/toerustings-programma’s.
 • Kent uit ervaring de dynamiek binnen en tussen (zorg)organisaties en heeft een duidelijke visie; doorziet belangen en afhankelijkheden in relaties en concepten.
 • Op basis van relatief beperkte informatie zich een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van zorg en op basis hiervan kunnen adviseren over eventuele verbeteringen of wijzigingen.
 • Leergierig en ontwikkelingsgericht.

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen.
 • Vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de Bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en de noodzaak de Bestuurder de juiste vragen te stellen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een gewaardeerde balans in de mix van distantie en betrokkenheid.
 • Een onafhankelijke denker die beschikt over voldoende reflectief vermogen met betrekking tot eigen functioneren en die bereid is tot evaluatie van het eigen gedrag; onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code.
 • Werkervaring/affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en doelen van Ocura Gooi en Vechtstreek.
 • Heeft oog voor de relatie tussen management en professie en zicht op het strategisch management van professionele organisaties.
 • Vermogen om binnen de Raad in teamverband te werken.

Geïnteresseerd
Ben jij de persoon die wij zoeken? Geïnteresseerd en gekwalificeerd voor deze rol? Dan zien wij graag je reactie tegemoet via info@Ocuragv.nl, voeg je motivatie en CV toe. Deze vacature is in behandeling bij Badr Sadqi, Directeur Ocura GV (06-28397455)

Mail ons direct