Ocura is een jonge en ambitieuze organisatie die werkt met ervaren en deskundige life-coaches.

Wij bieden hooggespecialiseerde ambulante begeleiding in combinatie met sportbegeleiding aan jongeren met complexe multi problematiek. Deze hulpverlening wordt aangeboden in de omgeving Gooi en Vechtstreek in nauwe samenwerking met gespecialiseerde hulpverleners.

Volledige focus tijdens onze werkzaamheden is een must

De missie van Ocura is kort gezegd: het versterken van de maatschappelijke positie van individu en gezin. Ocura biedt zorg met persoonlijke aandacht voor ieder individu. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en geschiedenis en elke persoon verdient vertrouwen, aandacht en persoonlijke begeleiding. In combinatie met de kennis van zaken die onze life-coaches bezitten is Ocura als organisatie in staat om jongeren daadwerkelijk te helpen.

Onze life-coaches begeleiden jeugd en staan klaar als vast aanspreekpunt gedurende het hele traject. Met de toegewezen life-coach wordt een handelingstraject uitgestippeld met haalbare doelen. Door regelmatig te evalueren kunnen de doelen bijgesteld worden als iets heel goed gaat maar ook als het even iets minder gaat dan verwacht.

Het team van Ocura is in staat om door gedrag heen te kijken en oplossingsgericht te handelen. Daarbij is er aandacht voor risicogebieden en stemmen wij af met de persoon of het gezin zelf maar ook met de omgeving van de persoon of het gezin. Het is voor ons een uitdaging om ons te blijven verbinden met onze jeugdige doelgroep en ons aan te passen in hun cultuur, normen en waarden. Dit doen wij door continu mee te bewegen, letterlijk en figuurlijk, want wij bewegen mee in de situatie van de client maar zijn ook heel actief op het gebied van sport.

Actief bezig zijn met sport draagt bij aan het verbeteren van fysieke en mentale gezondheid, dit is dan ook een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Sport is voor ons een hulpmiddel om weerbaarheid te vergroten en daarnaast kan je met sport emoties leren controleren.

Scroll to Top

Cliënten

Dit contactformulier is bestemd voor cliënten die zich willen aanmelden bij Ocura voor begeleiding door een life-coach. Bedrijven en instanties melden aan via het andere formulier.Gegevens aanmelder | niet verplichtBedrijven, partners en instanties

Dit contactformulier is bestemd voor instanties en bedrijven die willen participeren, sponsoren of een bericht/suggestie voor ons hebben.