Aandacht voor elkaar
met verstand van zaken

Ocura biedt ambulante jeugdzorg en individuele begeleiding voor iedereen die binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt.

Ocura helpt met jou met het bereiken van persoonlijke doelen, ontwikkelen van talent en het zoeken van een passende opleiding. Daarnaast bemiddelen wij bij dagbesteding en werk-/leertrajecten.

Iedereen heeft talent, heb jij jouw talent al gevonden?

Bij Ocura staat de zorgbehoefte centraal, iedereen heeft zijn eigen verhaal en geschiedenis. Door te werken op basis van vertrouwen en met persoonlijke aandacht kunnen wij de specifieke zorgbehoefte achterhalen en hier een op maat gemaakt plan aan koppelen.

Ons startpunt is kennismaken en het bepalen van persoonlijke doelen. We stellen samen een handelingsplan op met haalbare doelen waar we vervolgens samen aan werken. Door de regelmatige evaluaties kunnen we deze doelen snel en flexibel bijstellen zodat het plan haalbaar blijft.

Ocura is de organisatie waar kinderen en jongeren de zorg krijgen die zij verdienen. Het is onze doelstelling om kinderen en jongeren daadwerkelijk vooruit te helpen met behandeling, begeleiding en advies. Wij zijn in staat om door gedrag heen te kijken en kinderen en jongeren een stapje verder helpen in hun ontwikkeling.

Contra-indicatie

Bij Ocura zijn we er graag voor iedereen die hulp nodig heeft, maar helaas komen sommige cliënten niet in aanmerking voor een begeleidingstraject. Niet omdat we dat niet willen maar soms ontbreekt bij ons de expertise over de specifieke hulpvraag.

Hieronder vertellen we meer over de cliënten die door een contra-indicatie niet door ons geholpen kunnen worden.

Verslaving

Je kunt verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicijnen tabak maar ook aan activiteiten zoals gamen, gokken of internetten. Een persoon met een ernstige verslaving heeft intensieve begeleiding nodig die aangeboden wordt door specialisten in verslavingsproblematiek.

Het is belangrijk dat een je eerst wordt geholpen bij het controleren van jouw verslaving. Daarna ben je bij Ocura natuurlijk van harte welkom. Wij werken graag samen met aan jou aan het behalen van persoonlijke doelen na een leven met verslaving.

Lichamelijke beperking

Helaas kan Ocura je niet helpen als je zodanig gehandicapt bent dat je wordt beperkt in het dagelijkse doen en laten. Wij hebben geen specialisten op dit gebied die je daarmee kunnen ondersteunen.

Heb jij een lichamelijke beperking maar zorgt dit voor weinig belemmeringen in de dagelijkse praktijk dan is het wel mogelijk om je bij ons aan te melden.

Psychiatrische problematiek

Mensen met psychotische aandoeningen zoals schizofrenie, schizofreniforme stoornis, manische psychose of bipolaire stoornis kunnen wij helaas niet helpen bij één van onze trajecten. Ook als je een angst-, stemmings- of persoonlijkheidsstoornis hebt kunnen onze coaches helaas niet helpen. Deze doelgroep zal meer baat hebben bij een gespecialiseerde intramurale zorgaanbieder.

“Bij twijfel groeit angst. Bij vertrouwen groeit moed.”

Bij Ocura staat jouw zorgbehoefte centraal, jouw verhaal is ons startpunt en jij bepaalt de weg naar jouw toekomst.

“Als je aarzelt, groeit je angst. Als je waagt, groeit je moed.”

Jouw leefomgeving staat centraal en is het startpunt waarvan uit wij handelen. Jij hebt de regie in handen.

Scroll to Top

Cliënten

Dit contactformulier is bestemd voor cliënten die zich willen aanmelden bij Ocura voor begeleiding door een life-coach. Bedrijven en instanties melden aan via het andere formulier.Gegevens aanmelder | niet verplichtBedrijven, partners en instanties

Dit contactformulier is bestemd voor instanties en bedrijven die willen participeren, sponsoren of een bericht/suggestie voor ons hebben.