Service | Kwaliteit

Missie en visie

Volledige focus bij onze werkzaamheden is een must 

Missie

Wij bieden hooggespecialiseerde ambulante begeleiding in combinatie met sportbegeleiding aan jeugdigen met complexe multiproblematiek op allerlei leefgebieden. Dit met als doel de maatschappelijke positie van individuen en gezinnen te versterken. Wij bieden deze hulpverlening in ’t Gooi en Vechtstreek en omgeving, in nauwe samenwerking met (gespecialiseerde) externe hulpverleners en stakeholders. Onze life-coaches begeleiden de jeugdige als vast aanspreekpunt gedurende het hele traject. De zorg die wij bieden is cliëntgericht en we werken oplossingsgericht met de inzet van effectieve interventies om het doel voor de jeugdigen en omgeving te bereiken. Wij kijken naar het karakter van de jeugdigen en het systeem er omheen en bieden altijd hulp door middel van een systeemgerichte aanpak. Wij hebben daarbij aandacht voor risicogebieden en stemmen in overleg met de cliënt en omgeving af wat ervoor nodig is om zo zelfredzaam mogelijk in de maatschappij te functioneren. Wij doen dit op het tempo van de jeugdige en op basis van een goede match met de juiste hulpverlener.

Visie

Als jonge organisatie hebben wij de ambitie om met gespecialiseerde, ervaren en deskundige life-coaches ons in de toekomst blijvend te kunnen verbinden met de doelgroep. Het is een uitdaging om de jeugdigen te blijven bereiken passend bij hun cultuur, normen en waarden. Dat doen wij door ons continu mee te bewegen met wat er speelt in de situatie van de cliënt, de directe omgeving en de maatschappelijke context. Actief bezig zijn met sporten draagt bij aan de verbetering van je fysieke en mentale gezondheid. Dat is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Daarnaast is sport een hulpmiddel om je weerbaarheid te vergroten en om te gaan met je emoties. Hierdoor blijven jeugdigen gemotiveerd om zich te ontwikkelen als individu.

Scroll to Top

Cliënten

Dit contactformulier is bestemd voor cliënten die zich willen aanmelden bij Ocura voor begeleiding door een life-coach. Bedrijven en instanties melden aan via het andere formulier.Gegevens aanmelder | niet verplichtBedrijven, partners en instanties

Dit contactformulier is bestemd voor instanties en bedrijven die willen participeren, sponsoren of een bericht/suggestie voor ons hebben.