Formuleer je opgestelde doelen en behaal deze

Het is belangrijk om je doelen te formuleren. Stel je doelen zo op dat je deze ook kunt behalen. Als je dit doet dan zal het bijdragen aan een fijner en gelukkiger leven. Ocura helpt je om je doelen op te stellen. Wij oefenen met jou om je doelen op te stellen. Het lijkt niet zo makkelijk, maar door onze hulp en de afspraken die we met elkaar maken wordt het steeds makkelijker en leuker. Op deze manier behaal je ook de opgestelde doelen.

Werken aan je sociale zelfredzaamheid

Ocura ondersteunt als je niet op eigen kracht redzaam bent. Wij bevorderen de zelfredzaamheid van mensen. Van Dale omschrijft het woord zelfredzaamheid als” het vermogen te leven zonder professionele hulpverlening”. Wij zorgen ervoor om door middel van een plan van aanpak de problemen beheersbaar te maken. Wij gaan zoveel mogelijk uit van eigen kracht en het sociale netwerk daaromheen.

In contact komen met de juiste personen en instanties

Er zijn verschillende organisaties en instanties waar je terecht kunt voor hulp. Ocura heeft een netwerk met de juiste doorverwijsadressen en professionals. Hiermee zorgen wij ervoor om je snel de juiste soort hulp te bieden op de juiste plaats en door de juiste hulpverleners.

Samen jouw eigen veerkrachtig netwerk opbouwen

Ocura beseft dat het opbouwen van een eigen netwerk lastig kan zijn. Welke mensen zijn mogelijke nuttige contacten. Je moet weten bij wie en waar je moet zijn om je eventuele hulpvraag. Het allerbelangrijkste is om je netwerk alleen te vergoten met mensen die erom doen. Een te groot niet relevant netwerk bezorgd je een extra belasting wat we juist willen voorkomen.

Regie over je eigen leven oppakken en behouden

Ocura werkt met coaches. Deze coaches vormen de brug tussen jou en andere hulpverlenende instanties. Wij willen dat je de regie over je eigen leven weer oppakt en belangrijker, behoudt. Ocura geeft je de handvatten en jij bepaalt uiteindelijk op welke wijze je leven inricht en hoe de hulp en- of begeleiding wordt ingevuld.

“Als je aarzelt, groeit je angst.
Als je waagt, groeit je moed.”