Ocura sterk
in schoolbegeleiding

Altijd met verstand van zaken
ocura-doet-het-voor-jou-img-01

Ocura sterk
in schoolbegeleiding

Altijd met verstand van zaken
ocura-doet-het-voor-jou-img-01

OCURA begeleidt jongeren die individuele hulp en ondersteuning nodig hebben bij onder andere AD(H)D, motivatieproblemen, leerproblemen, (faal)angst, hoogbegaafdheid, gedragsproblemen en autismespectrumstoornissen. De jongeren in de leeftijdscategorie van twaalf tot achttien jaar worden begeleid op onze eigen locatie of op school.

LOGO_OCURA_en_DIENSTVERLENING-BV
  • Opstellen van begeleidingsplan
  • Bijstellen van bestaand begeleidingsplan
  • Uitvoeren van passende begeleiding
  • Ondersteunen bij reeds opgestarte begeleiding
  • Evaluatiegesprekken met alle betrokkenen

Met persoonlijke aandacht de specifieke zorgbehoefte achterhalen

Bij Ocura staat de zorgbehoefte centraal, iedereen heeft zijn eigen verhaal en geschiedenis. Door te werken op basis van vertrouwen en met persoonlijke aandacht kunnen wij de specifieke zorgbehoefte achterhalen en hier een op maat gemaakt plan aan koppelen. Ons startpunt is kennismaken en het bepalen van persoonlijke doelen. We stellen samen een begeleidingsplan op met haalbare doelen waar we vervolgens samen aan werken.

Door de regelmatige evaluaties kunnen we deze doelen snel en flexibel bijstellen zodat het plan haalbaar blijft.

Geen labels plakken. Maar effectieve en praktische ondersteuning bieden.

ONZE KERNWAARDEN
 
• Verstand van zaken
• Vertrouwen
• Persoonlijke aandacht
• Authenticiteit
Scroll to Top

Cliënten

Dit contactformulier is bestemd voor cliënten die zich willen aanmelden bij Ocura voor begeleiding door een life-coach. Bedrijven en instanties melden aan via het andere formulier.Gegevens aanmelder | niet verplichtBedrijven, partners en instanties

Dit contactformulier is bestemd voor instanties en bedrijven die willen participeren, sponsoren of een bericht/suggestie voor ons hebben.