Raad van Commissarissen

Postdatum

Wij zijn opzoek naar een stevig zorginhoudelijke (startende) Commissaris met een hart voor de zorg

Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de stichting en de Bestuurder, overeenkomstig de uitgangspunten van de zorgbrede Governance Code. Daarnaast staat de RvT de Bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder.

Deze zetel is voor vier jaar en biedt de mogelijkheid aan een startende toezichthouder om ervaring en expertise op te bouwen met Governance.

De organisatie bevindt zich in een ontwikkelfase waarbij onder andere organisatie breed verbeterplannen worden uitgevoerd.

Organisatie Ocura Gooi en Vechtstreek is een jonge organisatie waar deskundige Ambulant Begeleiders werken, wij zijn gespecialiseerd in complexe problematieke in verschillende leefgebieden. Dit doen wij door ons te verbinden met de doelgroep. Jeugdigen te bereiken passend bij hun cultuur, normen en waarden. Inclusiviteit in zowel het cliëntenbestand als medewerkersbestand vinden wij belangrijk. Waar elke individu wordt ingezet op basis van zijn/haar kwaliteiten en wordt uitgedaagd deze verder te ontwikkelen. Sport is onderdeel van onze aanpak, het vergroot de weerbaarheid, het helpt in het omgaan met emoties, het versterkt de vertrouwensband en verhoogt de motivatie om je te ontwikkelen. Bij Ocura doen wij alles met vertrouwen, verstand van zaken, door jezelf te zijn en met aandacht.

Profiel
Als (startende) Commissaris willen we wel graag dat je je naast de algemene profieleisen je in onderstaand herkent:

· Ambitie en drijfveren om je vanuit een helicopterview op afstand van de directe aansturing bezig te houden met koers en strategische perspectieven van een organisatie, mede blijkend uit andere neven werkzaamheden, loopbaanactiviteiten of gevolgde studies/toerustings-programma’s.
· Kent uit ervaring de dynamiek binnen en tussen (zorg)organisaties en heeft een duidelijke visie; doorziet belangen en afhankelijkheden in relaties en concepten.
· Op basis van relatief beperkte informatie zich een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van zorg en op basis hiervan kunnen adviseren over eventuele verbeteringen of wijzigingen.
· Leergierig en ontwikkelingsgericht.

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

· Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen.
· Vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de Bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en de noodzaak de Bestuurder de juiste vragen te stellen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een gewaardeerde balans in de mix van distantie en betrokkenheid.
· Een onafhankelijke denker die beschikt over voldoende reflectief vermogen met betrekking tot eigen functioneren en die bereid is tot evaluatie van het eigen gedrag; onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code.
· Werkervaring/affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en doelen van Ocura Gooi en Vechtstreek.
· Heeft oog voor de relatie tussen management en professie en zicht op het strategisch management van professionele organisaties.
· Vermogen om binnen de Raad in teamverband te werken.
· Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
· Vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek.

Geïnteresseerd
Ben jij de persoon die wij zoeken? Geïnteresseerd en gekwalificeerd voor deze rol? Dan zien wij graag je reactie tegemoet via info@Ocuragv.nl, voeg je motivatie en CV toe.

Delen:

Meer nieuws

Scroll to Top

Cliënten

Dit contactformulier is bestemd voor cliënten die zich willen aanmelden bij Ocura voor begeleiding door een life-coach. Bedrijven en instanties melden aan via het andere formulier.Gegevens aanmelder | niet verplichtBedrijven, partners en instanties

Dit contactformulier is bestemd voor instanties en bedrijven die willen participeren, sponsoren of een bericht/suggestie voor ons hebben.